Arzu Bulut
Photograph, Tu li ku yî evîna min, Ez li vir im, evîna min, 4572 x 2848

WHERE ARE YOU MY LOVE?... I AM HERE DARLİNG...

TU LI KU YÎ EVÎNA MİN? EZ LI VIR IM EVÎNA MİN.

KURDİSH