Elif Gamze Bozo

I CONFİDENTLY DEFEND MY RİGHTS!

EZ Ê PORÊN XWE BA BIDIM, MAFÊN XWE BIPARÊZIM!

KURDİSH