Melis Berk

BELİEVE THE SURVİVOR.

JI KESA KU RASTÎ TUNDIYÊ MAYE BAWER BIKE.

KURDİSH