Özge Özgün
Özge Özgün

Özge Özgün

Kuir-vegan, feminist aktivist.

İstanbul’da doğdu, fotoğraf üzerine çeşitli eğitimler aldı, video-röportajlar ve filmler üretti, karma sergilerde yer aldı. 2007 yılından bu yana kuir/feminist ve hayvan özgürlüğü mücadelesi yürüten örgütlerde gönüllü olarak çalıştı. Kesişimsel, kapsayıcı, şiddet karşıtı bütünsel bir mücadeleyi savunuyor; yazıyor, çiziyor, atölyeler yürütüyor.