Arzu Bulut
Fotoğraf, Tu li ku yî evîna min, Ez li vir im, evîna min, 4572 x 2848

NERDESİN AŞKIM?... BURDAYIM AŞKIM...

TU LI KU YÎ EVÎNA MİN? EZ LI VIR IM EVÎNA MİN.

KÜRTÇE